Cocoa and Taro THE GAME Việt Hóa

Cocoa and Taro THE GAME Việt Hóa GIỚI THIỆU GAME COCOA AND TARO THE GAME

Một bộ truyện mới mô tả cuộc sống hàng ngày được thêu dệt bởi các nhân vật trong “Vợ của con chó hoang”!
Đây là phần đầu tiên của loạt phim mới về cuộc sống hàng ngày của các nhân vật, tập trung vào Inukai Kokoa và chú chó hoang Talo trong “Vị hôn phu của chú chó đi lạc-“!​

cocoa-and-taro-the-game-viet-hoa-vertical_photo-EbJCPyGIbDaOckW1vbqL
cocoa-and-taro-the-game-viet-hoa-vertical_photo-EbJCPyGIbDaOckW1vbqL

Một bộ truyện mới mô tả cuộc sống hàng ngày được thêu dệt bởi các nhân vật trong “Vợ của con chó hoang”! Đây là phần đầu tiên của loạt phim mới về cuộc sống hàng ngày của các nhân vật, tập trung vào Inukai Kokoa và chú chó hoang Talo trong “Vị hôn phu của chú chó đi lạc-“!​

  • Nhà phát hành: animal trail
  • Ngày phát hành: 24-11-2021
  • Dung lượng: 376 MB
  • Ngôn ngữ: Tiếng AnhTiếng Việt
  • Phát triển: Indie
  • Thể loại: Việt HóaGame 18+Phiêu lưuVisual NovelAnime
  • Cấu hình: Trung bình
  • Cập nhật: 13-12-2022
  • Series: Cocoa and Taro THE GAME
  • Người đăng: Đào Minh Hà

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top