GIỚI THIỆU GAME BROKE GIRL Kiếm tiền nhục nhã Chọn trong số tất cả các loại công việc, từ nhân viên thu ngân trong một cửa hàng quần áo đến làm nhân viên pha chế trong khách sạn, thậm chí trở thành một ngôi sao khiêu dâm. Để kiếm tiền, cô gái từng giàu có dần dần trở thành một gái điếm bẩn thỉu. Kiểm tra nhân loại Số tiền lớn thật hấp dẫn, bạn định bán thân? Giữa tình và tiền, bạn sẽ chọn cái nào? Trò chơi có hơn 30 lựa chọn và 6 kết thúc, những lựa chọn của bạn sẽ quyết định cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu!

GIỚI THIỆU GAME BROKE GIRL

Kiếm tiền nhục nhã

GIỚI THIỆU GAME BROKE GIRLKiếm tiền nhục nhã
Chọn trong số tất cả các loại công việc, từ nhân viên thu ngân trong một cửa hàng quần áo đến làm nhân viên pha chế trong khách sạn, thậm chí trở thành một ngôi sao khiêu dâm.
Để kiếm tiền, cô gái từng giàu có dần dần trở thành một gái điếm bẩn thỉu.

Kiểm tra nhân loại
Số tiền lớn thật hấp dẫn, bạn định bán thân?
Giữa tình và tiền, bạn sẽ chọn cái nào?
Trò chơi có hơn 30 lựa chọn và 6 kết thúc, những lựa chọn của bạn sẽ quyết định cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu!
GIỚI THIỆU GAME BROKE GIRL
Kiếm tiền nhục nhã
Chọn trong số tất cả các loại công việc, từ nhân viên thu ngân trong một cửa hàng quần áo đến làm nhân viên pha chế trong khách sạn, thậm chí trở thành một ngôi sao khiêu dâm.
Để kiếm tiền, cô gái từng giàu có dần dần trở thành một gái điếm bẩn thỉu.
Kiểm tra nhân loại
Số tiền lớn thật hấp dẫn, bạn định bán thân?
Giữa tình và tiền, bạn sẽ chọn cái nào?
Trò chơi có hơn 30 lựa chọn và 6 kết thúc, những lựa chọn của bạn sẽ quyết định cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu!

Để kiếm tiền, cô gái từng giàu có dần dần trở thành một gái điếm bẩn thỉu.

Kiểm tra nhân loại
Số tiền lớn thật hấp dẫn, bạn định bán thân?
Giữa tình và tiền, bạn sẽ chọn cái nào?
Trò chơi có hơn 30 lựa chọn và 6 kết thúc, những lựa chọn của bạn sẽ quyết định cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu!

 GIỚI THIỆU GAME BROKE GIRL

Kiếm tiền nhục nhã
Chọn trong số tất cả các loại công việc, từ nhân viên thu ngân trong một cửa hàng quần áo đến làm nhân viên pha chế trong khách sạn, thậm chí trở thành một ngôi sao khiêu dâm.
Để kiếm tiền, cô gái từng giàu có dần dần trở thành một gái điếm bẩn thỉu.

Kiểm tra nhân loại
Số tiền lớn thật hấp dẫn, bạn định bán thân?
Giữa tình và tiền, bạn sẽ chọn cái nào?
Trò chơi có hơn 30 lựa chọn và 6 kết thúc, những lựa chọn của bạn sẽ quyết định cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top