Hush Hush Only Your Love Can Save Them [Uncen]

Hush Hush Only Your Love Can Save Them [Uncen] GIỚI THIỆU GAME HUSH HUSH ONLY YOUR LOVE CAN SAVE THEM

Với dàn diễn viên của trò chơi đình đám “Crush Crush”, Hush hush là một cuốn tiểu thuyết trực quan phân nhánh, trong đó bạn cần sắp xếp lịch trình và nhiều người tình để cứu họ khỏi số phận khủng khiếp.

hush-hush-only-your-love-can-save-them-uncen-vertical_photo-fbpO2CoTI8Ctzh5PZ9Us
hush-hush-only-your-love-can-save-them-uncen-vertical_photo-fbpO2CoTI8Ctzh5PZ9Us

Câu chuyện của Hush Hush xoay quanh năm cô gái mà người chơi phải hẹn hò, gây ấn tượng và cuối cùng phải lòng họ. Mỗi cô gái đang ẩn giấu một bí mật tiềm ẩn nguy hiểm mà người chơi sẽ cần khám phá và tìm cách giải quyết/giải quyết.

Câu chuyện của Hush Hush xoay quanh sự tương tác giữa người lớn và sẽ khám phá một số mối quan hệ giữa các cá nhân và câu chuyện căng thẳng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top