KoboldKare Việt Hóa

KoboldKare Việt Hóa GIỚI THIỆU GAME KOBOLDKARE

KoboldKare là một trình giả lập nông nghiệp nhiều người chơi, nhưng thay vì tạo ra sản phẩm, bạn đang tạo ra những con Kobold khỏa thân! Đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) trong đó có nhảy, lướt, cắt và cả tình dục.

Phát triển trang trại của bạn bằng cách tạo Kobold, làm dịch vụ và bán sản phẩm. Cải thiện trang trại của bạn, mua thiết bị dâm dục và tương tác với cư dân thị trấn.

KoboldKare là một trình giả lập nông nghiệp nhiều người chơi, nhưng thay vì tạo ra sản phẩm, bạn đang tạo ra những con Kobold khỏa thân! Đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) trong đó có nhảy, lướt, cắt và
KoboldKare là một trình giả lập nông nghiệp nhiều người chơi, nhưng thay vì tạo ra sản phẩm, bạn đang tạo ra những con Kobold khỏa thân! Đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) trong đó có nhảy, lướt, cắt và

KoboldKare không có DRM được tạo cho máy tính Windows, Mac và Linux với các tính năng sau:
Hệ thống chuyển động lấy cảm hứng từ chuyển động Quake/CS:S. Nhảy thỏ và trượt khỏi đá để đạt độ cao tối đa, tăng tốc độ tìm kiếm thức ăn trong rừng với thời gian kỷ lục.
Một hệ thống hóa học cho phép bạn trộn các loại hóa chất cơ bản và đưa chúng vào Kobold.
Phát triển Kobold với số liệu thống kê, bộ phận và tỷ lệ ngẫu nhiên!
Bạn có thể bán Kobold, trứng và sản phẩm để lấy tiền mặt!
Chơi với một hệ thống thâm nhập giới tính do GPU cung cấp cực kỳ chi tiết với lực thắt nút, thủ tục phồng lên, biến dạng…
Mua máy móc, đồ chơi và tài nguyên từ Thành phố.
Làm việc nhiều người chơi! Quản lý trang trại với bạn bè của bạn hoặc quan hệ tình dục với 8-16 người chơi khác trực tuyến!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top